DIRECTORIS SECTORIALS I PROFESSIONALS

Expandeix la teva popularitat

Donar d'alta la nostra pàgina web o Botiga online a directoris ens proporcionarà múltiples avantatges:

  • Millorar el nostre posicionament en els principals cercadors.
  • Millorar el nostre posicionament en el sector.
  • Nova font de visites i, per tant, de clients.
  • Nova xarxa de contactes.

Ens interessarà estar donats d'alta tant en directoris locals com sectorials.

  • Els directoris locals són aquells que agrupen negocis localitzats en el mateix entorn geogràfic.
  • Els directoris sectorials són aquells que agrupen negocis d'un mateix sector. Aquests directoris solen ser molt útils per arribar a clients d'altres zones geogràfiques als que en principi només tenim accés a través d'Internet.

Llenguatges
PHP5, Java, Javascript, Html, Css3...

Eines
Magento, Wordpress, Drupal...