WEB AUTOGESTIONABLE

Tot a les seves mans

Implantem tot tipus de gestors de contingut, adaptant qualsevol tipus de disseny web.

Una aplicació CMS (Content Management System) o gestor de continguts és una aplicació transparent als visitants d'una pàgina web que permet:

 • El manteniment de la pàgina web
 • Incloure nous continguts
 • Editar i actualitzar els ja existents

Tot això

 • Sense necessitat de tenir coneixements tècnics
 • A través d'un navegador web estàndard

CARACTERÍSTIQUES DELS GESTORS DE CONTINGUTS

Independència del contingut respecte a la presentació:

 • Facilita futurs canvis de disseny en la pàgina web
 • Possibilita publicar un mateix contingut a través de diversos canals alhora (web, RSS, WAP, Mail, ...)

Independència del contingut respecte al contingut:

 • Organització de la informació en tipus de contingut
 • Tractament individualitzat de cada tipus de contingut

Flux d'edició i publicació:

 • Creació i manipulació de continguts no publicats
 • Publicació i no-publicació programades
 • Edició de continguts supervisada per més d'un usuari mitjançant fluxos de treball

Llenguatges
PHP5, Java, Javascript, Html, Css3...

Eines
Magento, Wordpress, Drupal...